Utveckling av affärsidén

Vår uppgift är att assistera kunden till framgång. Vår solida erfarenhet av branschen och ett omfattande kontaktnät kombinerat med strikt ekonomisk tänkande ger oss förutsättningar att hjälpa till vid utvecklingen av affärsverksamheten.

Affärsverksamhetens ekonomi, finansiering och marknadsföring

  • Evaluering av affärsideér med tillhörande lönsamhetskalkyler vid investeringar
  • Utvecklande av affärsidéer och nyinriktning av verksamheten
  • Utvecklande av marknadsföring, säljarbete och kundinriktning
  • Förbättrande av verksamhetens lönsamhet och intern effektivitet

Affärsverksamhetens omorganisation

  • Nya hotellprojekt
  • Verksamhetens upphandlings- och säljfunktioner
  • Företagsköp och konsultering
  • Konsultering i anknytning till hyreskontrakt, nya hyresvärdar och nya hyresgäster
  • Vi assisterar i att lokalisera finansiärer vid uthyrning av existerande eller nya hotell
  • Inledande av internationell verksamhet